Wykonanie nawierzchni z kostki przed budynkiem

 

 Załączniki: