Ubezpieczenie wychowanków

Przedszkole zawarło umowę z firmą InterRisk:

 

InterRisk TU S.A.
Vienna Insurance Group
tel. (85) 743-58-07, fax.
ul. Mickiewicza 74 lok 4, 15-213 Białystok
Oddział w Białymstoku
www.interrisk.pl