REKRUTACJA

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

odbędzie się od 24.02.2022 do 10.03.2022 do godziny 15.00.

Szczegółowe informacje o rekrutacji:

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2022/2023

 

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy złożyć do 17.02.2022 r. 

 

 

 

    Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej na stronie: https://bialystok.formico.pl
lub odręcznie. Wypełnienie w formie elektronicznej jest wygodniejsze, ogranicza możliwość pomyłki.

    Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź elektronicznie) należy  wypełniony, wydrukować, podpisać i złożyć w formie papierowej, wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru. Istnieje również możliwość potwierdzenia wniosku w systemie podpisem elektronicznym (profilem zaufanym), wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej.

Przy wejściu do przedszkola (w przedsionku) zostanie ustawiona skrzynka, do której rodzice będą mogli wrzucić wniosek rekrutacyjny.

 

Kryteria, dokumenty, punktacja w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się z kryteriami branymi pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzania tych kryteriów, a także z liczbą punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria, w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok (kryteria samorządowe)

Zobacz:  https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

 

Terminarz naboru na rok szkolny 2022/2023

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2021/2022:

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu  rekrutacyjnym zasadniczym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 24 lutego

do 10 marca

do godz. 15:00

od 30 maja

do 6 czerwca

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 24 marca 

do godz. 12.00

 

do 20 czerwca

do godz. 12.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.

29 marca

do godz. 15.00

23 czerwca

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka (w postaci
pisemnego oświadczenia).

do 1 kwietnia

do godz. 15.00

do 29 czerwca

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

4 kwietnia

do godz. 15.00

 

30 czerwca

do godz. 15.00