Ważne!

     Rodzice, którzy potwierdzili wolę przyjęcia dziecka oświadczeniem w formie elektronicznej, niniejsze oświadczenie powinni złożyć w placówce przed rozpoczęciem roku szkolnego.

    Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola  wypełniają dokument poświadczenia woli przyjęcia do przedszkola. Jest on do pobrania w Załączniku: oświadczenie woli zapisu-wzór

   
 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Od 24 lutego 2021 r. do 5 marca 2021 r.

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej na stronie: https://bialystok.formico.pl lub odręcznie.

Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź elektronicznie) należy go podpisać i złożyć w formie papierowej wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru. Przy wejściu do przedszkola (w przedsionku) zostanie ustawiona skrzynka, do której rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne. Istnieje również możliwość potwierdzenia wniosku w systemie podpisem elektronicznym (profilem zaufanym). Wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej.

 

Kryteria, dokumenty, punktacja w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022:

Zapraszamy do zapoznania się z kryteriami branymi pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzania tych kryteriów, a także z liczbą punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria, w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok (kryteria samorządowe)

Zobacz:  https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2021/521/

 

Terminarz naboru na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2021/2022:

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu  rekrutacyjnym zasadniczym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 24 lutego

do 5 marca

do godz. 15:00

od 31 maja

do 7 czerwca

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 19 marca 

do godz. 12.00

 

do 21 czerwca

do godz. 12.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.

24 marca

do godz. 15.00

24 czerwca

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka (w postaci
pisemnego oświadczenia).

do 29 marca

do godz. 15.00

do 28 czerwca

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

30 marca

do godz. 15.00

 

29 czerwca

do godz. 15.00

 

 

 

 Załączniki:Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ...
- tworzę miniaturkę obrazka plakat_2021_2022.bmp ( 1 z 2 )... error: BMP not supported in this PHP
OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2