W naszym przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020 praca dydaktyczna wychowawcza i opiekuńcza realizowana jest w oparciu o programy:

 • „Kocham Przedszkole program wychowania przedszkolnego autorstwa M. A. Pleskot, A. Staszewska-Mieszek
  • „Dziecięca Matematyka” autorstwa Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej.
  • „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak” autorski program edukacji zdrowotnej.
  • „Jestem Przedszkolakiem” program adaptacyjny autorstwa Katarzyny Koczewskiej.
  • „Mogę i potrafię” program terapii pedagogicznej, autorstwa Joanny Kuźmickiej.
  • „Jak usprawnić komunikację werbalną dzieci w wieku przedszkolnym” program logopedyczny
   autorstwa Jolanty Lesiuk.
  • „Przyjaciele Zippiego", program dla dzieci sześcioletnich, którego celem jest promowanie
   zdrowia emocjonalnego małych dzieci. Dzięki niemu uczą się one m. in. jak rozpoznawać własne uczucia
   i jako nich mówić, jak słuchać uważnie, jak prosić o pomoc, jak rozwiązywać konflikty, jak nawiązywać
   i utrzymywać przyjaźnie.
  • „Mali odkrywcy” program autorstwa Joanny Kuleszy i Jolanty Lesiuk
  • „Szach Mat” program nauki gry w szachy autorstwa Anny Zalewskiej i Katarzyny Malinowskiej
  • „Bezpieczny przedszkolak" program o zasadach bezpieczeństwa.
  • „Full of joy” program  nauki języka angielskiego dzieci, autorstwa Renaty Niewiarowskiej i Anny Zalewskiej.