ODDZIAŁ II
Wisienki

Uczymy się szacunku wobec osób niepełnosprawnych

W styczniu poznajemy nowe i trudne słowo: "szacunek". Uczymy się okazywać go sobie i innym.  


>> Archiwum