Bezpieczeństwo i higiena

Wytyczne i procedury bezpieczeństwa obowiązujące w okresie pandemii koronawirusa na terenie przedszkoli

 

    Od Nas wszystkich wspólnie zależy, czy praca naszego przedszkola przebiegać będzie w dobrej atmosferze i w poczuciu wspólnego bezpieczeństwa :).

Proszę dbajmy o siebie nawzajem.

Życzę wszystkim wytrwałości i dużo zdrowia w  roku szkolnym2021/2022

Katarzyna Koczewska – dyrektor przedszkola

Rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA
W OKRESIE PANDEMII 
COVID-19  / załączniki niżej :)