WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

P o d l a s k i K u r a t o r O ś w i a t y
i n f o r m u j e

W dobie ogromnych potrzeb wsparcia psychologicznego dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców zachęcam do zapoznania się z ofertą, w ramach finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego. Jest ona dostępna na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej pod adresem www.pwpp.uksw.edu.pl.

Wsparcie ma charakter indywidualnych spotkań ze specjalistą w formie online.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączniku. Projekt Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego dla Uczniów i Nauczycieli realizowanego ze środków MEiN.

 

Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1