14 października

Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze.
(B. Cage)

Dzień Edukacji Narodowej – Urząd Gminy Bartoszyce