OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

SPOSÓB NALICZANIA OPŁAT
Informacje o opłatach otrzymujecie Państwo na podany adres e-mail do 5 dnia, każdego miesiąca, z podanymi
dwoma numerami kont, za wyżywienie i pobyt.

Opłaty wnosimy do 10 - go każdego miesiąca, na oddzielne konta bankowe.

KONIECZNE SĄ TERMINOWE WPŁATY, SPÓŹNIENIA SKUTKUJĄ NALICZANIEM  ODSETEK.

Wyżywienie: NUMER KONTA  72 12 40 1154 1111 0010 3577 0452

Opłatę za korzystanie z usług  przedszkola : NUMER KONTA 30 1240 1154 1111 0010 3577 0335

W październiku do 10.X.br. należy wpłacić:
1. opłatę za korzystanie z przedszkola za WRZESIEŃ
2. wyżywienie za WRZESIEŃ

PROSIMY O WPŁATĘ DOKŁADNIE KWOTY, KTÓRA ZOSTAŁA PAŃSTWU NALICZONA ( NIE ZAOKRĄGLAMY).

    Obecność dziecka w przedszkolu jest  rejestrowane przez system "STOPEREK". Prosimy o obowiązkowe rejestrowanie dziecka przy wejściu i odbiorze,
(kliknięcie na zegarku "Stoperek"). Odliczenia za nieobecność dziecka są rejestrowane przez system"STOPEREK", lub zgłaszane telefonicznie do godz. 8.00
w celu uzyskania pełnego odpisu za wyżywienie i pobyt.

W przypadku nieotrzymania e-maila z opłatami prosimy o kontakt  z intendentem przedszkola .

Podstawa prawna do wnoszenia opłat:
1. Uchwała XII/194/19 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych

2.  Zarządzenie nr 683/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 sierpnia 2019 r.  dotyczy uprawnień do otrzymywania zniżki za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

    Nowi Rodzice korzystający z Białostockiej Karty Dużej Rodziny, powinni do końca sierpnia zgłosić się do intendenta przedszkola,
w celu wprowadzenia 50% zniżki za pobyt. Rodzicom dzieci już uczęszczających przypominamy o odnowieniu karty.

Również wszyscy Państwo, którym przyznano Zasiłek Rodzinny, powinni zgłosić się do intendenta przedszkola, w celu wprowadzenia odpowiednich ulg.

W przypadku dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów lub odnowieniu karty po zakończeniu miesiąca,
zniżka będzie przyznana od następnego miesiąca.

Utrata uprawnień do obniżonej opłaty następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiła utrata uprawnień do otrzymania zasiłku. W przypadku zakończenia uczestnictwa w programie BKDR należy niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora Przedszkola.

    Obecność dziecka w przedszkolu jest  rejestrowane przez system "STOPEREK". Prosimy o obowiązkowe rejestrowanie dziecka przy wejściu i odbiorze,
(kliknięcie na zegarku "Stoperek"). Nieobecność dziecka jest rejestrowana przez system"STOPEREK", lub zgłaszana telefonicznie do godz. 8.00,
Opłaty są naliczane po uwzględnieniu nieobecności dziecka.

W przypadku nieotrzymania e-maila z opłatami prosimy o kontakt  z intendentem przedszkola .