Ubezpieczenie wychowanków

Przedszkole zawarło umowę z firmą InterRisk:

 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Vienna Insurance Group
z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22
Oddział Białystok
ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok
www.interrisk.pl