Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Od 25 lutego 2019 r. do 6 marca 2019 r.

 

Wypełnianie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

na rok szkolny 2019/2020:

 

  1. Rodzice wypełniają wniosek elektronicznie.
  2. Wniosek należy wydrukować i podpisać.
  3. Dołączyć konieczne zaświadczenia i oświadczenia.
  4. Komplet dokumentów należy przynieść tylko do przedszkola pierwszego wyboru.

 

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2019/2020 (zasady rekrutacji, terminy rekrutacji, liczba punktów za poszczególne kryteria oraz poradnik dla rodziców) znajdują się na stronie:

http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

 

Kryteria, dokumenty, punktacja w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020:

Zapraszamy do zapoznania się z kryteriami branymi pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzania tych kryteriów, a także z liczbą punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria, w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok (kryteria samorządowe)

/zobacz: Uchwała Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r./

 

Terminarz naboru na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2019/2020:

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 25.02 do 06.03.

w godzinach pracy przedszkola

 

od 01.06. do 07.06.

w godzinach pracy przedszkola

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 21.03. do godz. 12.00

 

do 21.06 do godz. 12.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.

26.03.

o godz. 15.00

25.06.

o godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia.

do 29.03.

w godzinach pracy przedszkola

do 27.06.

w godzinach pracy przedszkola

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

01.04.

 

28.06.