Czym podróżujemy? - 15.-19.06.2020

Zabawy wokół tematu „Czym podróżujemy?”

„Pojazdy” - ćwiczenia słownikowe.

Gromadzenie słownictwa wokół pojęcia centralnego ,,pojazdy”.

Rodzic pyta dziecko o rodzaje, nazwy pojazdów, które jeżdżą, pływają, latają. Dziecko wymienia nazwy ze świadomością, że niezależnie od sposobu, miejsca poruszania się, są to pojazdy.

„Co słychać?” - zagadki słuchowe (załącznik 1 „Odgłosy pojazdów”).

Dziecko słucha dźwięków różnych pojazdów i próbuje samo je nazwać. Rodzic może pomagać (w kolejności: samochód, pociąg, rower, motor, wóz konny, tramwaj, samolot, helikopter, statek, metro)  .

„Ziemia - powietrze - woda” - zabawa ruchowo - naśladowcza.

Rodzic podaje hasło: powietrze - dziecko porusza się po pokoju naśladując samolot, na hasło:  woda – dziecko porusza się po pokoju naśladując łódź, na hasło: ziemia – dziecko poruszaj się po pokoju naśladując jadący samochód. Przed zabawą rodzic tłumaczy dziecku zasady.

„Co tak brzmi?” - zabawa ortofoniczna - ćwiczenie narządów mowy.

Dziecko naśladuje  za rodzicem odgłosy pojazdów:

- pociąg – puf, puf, puf (ciuch, ciuch, ciuch),

- samolot – sz, sz, sz,

- samochód – wrr, wrr, wrr (brr,brr,brr).

„Czego nie ma?” - zabawa dydaktyczna rozwijająca uwagę i spostrzegawczość.

Przed dzieckiem proszę ułożyć kilka zabawek – pojazdów. Przez chwilę  dziecko przygląda się  przedmiotom i stara się  je zapamiętać. Rodzic poleca dziecku zamknąć oczy, zabiera jedną zabawkę i pyta: czego nie ma? Zabawę powtarzamy kilka razy.

„Pojazdy” - zabawa inscenizowana do piosenki (załącznik 2). Dziecko naśladuje pojazdy, o których mowa w piosence.

„Żaglówka” - praca plastyczna. Potrzebne materiały: kartka (może być niebieska),2 papilotki do foremek na babeczki (zgiąć na pół), kawałek słomki, biały papier w kształcie trójkąta na żagle, klej, granatowa kredka do narysowania fal.

 

                                                                                                                                        Życzymy udanej zabawy:)