Kalendarz imprez i uroczystości


KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH

na rok szkolny 2017\2018

 

Wydarzenie

Osoby odpowiedzialne

Planowany termin

Dzień Przedszkolaka

J. Kulesza, R. Niewiarowska

20 IX

Projekt „Kartonowe Przedszkole”

Wszystkie nauczycielki

od 16 X do 3 XI

Święto Niepodległości

B. Rogińska, J. Kuźmicka

10 XI

Mikołajki

J. Kulesza

6 XII

Wigilijne spotkania w grupach

Wszystkie nauczycielki

XII

Dzień Babci i Dziadka

Wszystkie nauczycielki

I

Bal Karnawałowy

B. Rogińska, L. Kulikowska

11.I. 2018

Powitanie wiosny

A. Zalewska

21 III

M. Rogowska

V edycja konkursu recytatorskiego

„Świat dziecka”

K. Malinowska

IV

Święto Konstytucji 3 Maja

K. Malinowska, J, Kulesza. K. Koczewska

27 IV

„Ruch jest drzwiami do uczenia się” –

turniej sportowy 6-latków

B. Rogińska, R. Niewiarowska

V

Festyn Rodzinny

J. Kulesza

 24 V

Dzień Dziecka

J. Kulesza

1 VI

Wycieczka do Poczopka

B. Rogińska, L. Kulikowska VI

Pożegnanie sześciolatków

Nauczycielki grup dzieci 6-letnich

VI