Komunikat ws. zmian w rekrutacji

 

POTWIERDZENIE WOLI NALEŻY ZŁOŻYĆ
DO 28.04.2020 DO GODZ.15:00

 

(dotyczy dzieci, które będą po raz pierwszy przyjęte do przedszkola).

 

Dzień dobry zmiany w rekrutacji, tj.:

- oprócz podania do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, poprzez umieszczenie ich w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola/szkoły, należy również zamieścić je na stronie internetowej przedszkola/szkoły,

- wyżej opisaną procedurę zastosować należy także do publikacji list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w przypadku przedłużenia zamknięcia przedszkoli,

- wzór oświadczenia potwierdzającego wolę uczęszczania do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy zmieścić na stronie internetowej placówki oraz udostępnić w wersji papierowej przy wejściu do przedszkola/szkoły,
- w celu zebrania ww. potwierdzeń
, w budynku przedszkola/szkoły należy umieścić oznakowaną, zabezpieczoną skrzynkę. Zachęcamy mieszkańców, aby dokument składali w formie skanu przesłanego na adres e-mail przedszkola/szkoły.

O możliwości pobrania list kandydatów zastaną Państwo powiadomieni osobnym mailem.
 

W załączeniu aktualne zasady rekrutacji oraz wzór oświadczenia woli zapisu dziecka.

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

Uprzejmie dziękujemy"Załącznik(i):   
  • oswiadczenie woli zapisu -wzor.doc  (35.50 KB)
  • zasady rekrutacji do PS na rok szkolny 2020-2021 - aktualizacja.pdf  (166.21 KB)