Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

Od 1 marca 2018 r. do 9 marca 2018 r.

 

Wypełnianie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

na rok szkolny 2018/2019:

 

  1. Rodzice wypełniają wniosek elektronicznie.
  2. Wniosek należy wydrukować.
  3. Dołączyć konieczne zaświadczenia i oświadczenia.
  4. Komplet dokumentów należy przynieść tylko do przedszkola pierwszego wyboru.

 

Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2018/2019 znajduje się na stronie:

 

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/

 

Kryteria, dokumenty, punktacja w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019:

Zapraszamy do zapoznania się z kryteriami branymi pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzania tych kryteriów, a także z liczbą punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria, w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok (kryteria samorządowe)

/zobacz: Uchwała Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r./

 

Terminarz naboru na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2018/2019:

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 01.03 do 09.03.

w godzinach pracy przedszkola

 

od 01.06. do 06.06.

w godzinach pracy przedszkola

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy

do 23.03. do godz. 12.00

w godzinach pracy przedszkola

do 19.06 do godz. 12.00

w godzinach pracy przedszkola

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

27.03.

o godz. 15.00

21.06.

o godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia poprzez podpisanie umowy

do 05.04.

w godzinach pracy przedszkola

do 22.06.

w godzinach pracy przedszkola

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10.04.

do godziny 15.00

25.06.

do godziny 15.00