UWAGA RODZICE DZIECI
ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

      Przypominamy, że w dniach: od 21.04.2017 (piątek) do 25.04.2017 (wtorek), w godzinach pracy przedszkola, należy potwierdzić wolę zapisu kandydata do przedszkola, poprzez podpisanie umowy
z przedszkolem, na rok szkolny 2017/2018.

    Niepodpisanie umowy w wyznaczonych terminach, równoznaczne będzie z rezygnacją kandydata!

Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty.

 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

06-13 kwietnia 2017 r.

 

Wypełnianie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/2018.

 

  1. Rodzice wypełniają wniosek elektronicznie.
  2. Wniosek należy wydrukować.
  3. Dołączyć konieczne zaświadczenia i oświadczenia.
  4. Komplet dokumentów należy przynieść tylko do przedszkola pierwszego wyboru.

 

Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2017/2018 znajduje się na stronie:

 

http://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/informacja-dotyczaca-rekrutacji-do-przedszkoli-i-szkol-prowadzonych-przez-miasto-bialystok.html

 

Kryteria, dokumenty, punktacja w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Zapraszamy do zapoznania się z kryteriami branymi pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów, a także z liczbą punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria, w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok (kryteria samorządowe)

/zobacz: Uchwała Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r/

Terminarz naboru na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2017/2018

 

Rodzaj czynności

Termin w postepowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 06.04 do 13.04.

w godzinach pracy przedszkola

 

 

od 05.05. do 11.05.

w godzinach pracy przedszkola

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa z art. 20 ust. 7 ustawy

do18.04.

w godzinach pracy przedszkola

do 09.06

w godzinach pracy przedszkola

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

20.04.

do godziny 15.00

14.06.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia poprzez podpisanie umowy

od 21.04. do 25.04.

w godzinach pracy przedszkola

od 19.06. do 21.06.

w godzinach pracy przedszkola

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26.04.

do godziny 15.00

22.06.

do godziny 15.00