W naszym przedszkolu praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza realizowana jest w oparciu o programy:

 • Zbieram, poszukuję, badam” program wychowania przedszkolnego autorstwa Doroty Dziamskiej Marzeny Buchnat.
  • „Dziecięca Matematyka” autorstwa Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej.
  • „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak” autorski program edukacji zdrowotnej.
  • „Jestem Przedszkolakiem” program adaptacyjny autorstwa Katarzyny Koczewskiej.
  • „O pomyślny start dziecka w szkole" program terapii pedagogicznej autorstwa Barbary Rogińskiej.
  • „Jak usprawnić komunikację werbalną dzieci w wieku przedszkolnym” program logopedyczny autorstwa Jolanty Lesiuk.
  • „Przyjaciele Zippiego", program dla dzieci sześcioletnich, którego celem jest promowanie zdrowia emocjonalnego małych dzieci. Dzięki niemu uczą się one m. in. jak rozpoznawać własne uczucia i jak o nich mówić, jak słuchać uważnie, jak prosić o pomoc, jak rozwiązywać konflikty, jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie.
  • „Mali odkrywcy” program autorstwa Joanny Kuleszy i Jolanty Lesiuk.
  • „Szach Mat” program nauki gry w szachy autorstwa Anny Zalewskiej i Katarzyny Malinowskiej.
  • „Bezpieczny przedszkolak" program o zasadach bezpieczeństwa.
  • „Full of joy” program innowacji pedagogicznej nauki języka angielskiego dzieci, autorstwa Renaty Niewiarowskiej i Anny Zalewskiej.
  • „Mogę i potrafię” program terapii pedagogicznej, autorstwa Joanny Kuźmickiej.