W naszym przedszkolu praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza realizowana jest w oparciu o programy:

o      „Razem w przedszkolu” autorstwa J. Andrzejewskiej i J. Wieruckiej,

o      „Dziecięca Matematyka” autorstwa Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej

o      „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak” autorski program edukacji zdrowotnej

o      „Jestem Przedszkolakiem” program adaptacyjny autorstwa Katarzyny Koczewskiej,

o       „O pomyślny start dziecka w szkole" program terapii pedagogicznej, autorstwa Barbary Rogińskiej

o      „Jak usprawnić komunikację werbalną dzieci w wieku przedszkolnym” program logopedyczny autorstwa Jolanty Lesiuk

o      „Przyjaciele Zippiego", którego celem jest promowanie zdrowia emocjonalnego wszystkich małych dzieci. Dzięki niemu uczą się one m. in. jak rozpoznawać własne uczucia i jak o nich mówić, jak słuchać uważnie, jak prosić o pomoc, jak rozwiązywać konflikty, jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie itp.

o      „Przedszkolaki z klasą”

o      „Bezpieczny przedszkolak"