Organizacja przedszkola

 • Przedszkole Samorządowe Nr 43 jest placówką publiczną, nad którą nadzór pedagogiczny pełni Kurator Oświaty.
 • Przedszkole czynne jest codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 630 do 1800.
 • Przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 • Praca wychowawczo-dydaktyczna realizowana jest w oparciu o programy:
  • "Razem w przedszkolu" autorstwa J. Andrzejewskiej i J. Wieruckiej,
  • program adaptacyjny autorstwa Katarzyny Koczewskiej „Jestem Przedszkolakiem”,
  • program autorski Barbary Rogińskiej "O pomyślny start dziecka w szkole",
  • program autorski Jolanty Lesiuk „Jak usprawnić komunikację werbalną dzieci w wieku przedszkolnym”
  • "Przyjaciele Zippiego", którego celem jest promowanie zdrowia emocjonalnego wszystkich małych dzieci. Dzięki niemu uczą się one m. in. jak rozpoznawać własne uczucia i jak o nich mówić, jak słuchać uważnie, jak prosić o pomoc, jak rozwiązywać konflikty, jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie itp.,
  • „Przedszkolaki z klasą”,
  • "Bezpieczny przedszkolak",
  • "Edukacja zdrowotna".
 • Oprócz zajęć programowych, zapewniamy dzieciom dodatkowe, atrakcyjne zajęcia, takie jak:

o    nauka języka angielskiego,

o    zajęcia umuzykalniająco - rytmiczne,

o    bezpłatna opieka terapeuty i logopedy,

o    zajęcia ruchowe dla „Maluchów” prowadzone metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne,

o    koła zainteresowań: badawcze, plastyczne, szachowe, zespół muzyczny.

 • Jesteśmy organizatorami międzyprzedszkolnego turnieju sportowego "Ruch jest drzwiami do uczenia się".

Zdobywamy liczne wyróżnienia w zewnętrznych konkursach plastycznych i piosenki. Sami także organizujemy różnorodne konkursy dla dzieci. Zapraszamy do nas, aby więcej dowiedzieć się i zobaczyć, jak dziecko spędza czas w naszym przedszkolu.

 

 Dyrektor przyjmuje interesantów :)

·  Poniedziałek: 11:00 – 12:00

·  Środa: 16:00 – 16:30

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na indywidualne konsultacje z nauczycielkami.

Godzinę konsultacji należy wcześniej uzgodnić  z nauczycielką.

 

Grupa

Godzina

Malinki

pierwszy piątek miesiąca godz. 16:30-17:00

Wisienki

pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 16:00-16:30

Truskawki

pierwszy wtorek miesiąca godz. 16:00-16:30

Jagódki

pierwsza środa miesiąca godz. 16:30-17:00

Śliweczki

pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 15:30-16:00

Jabłuszka

pierwszy wtorek miesiąca godz. 16:00-16:30