Organizacja przedszkola

 • Przedszkole Samorządowe Nr 43 jest placówką publiczną, nad którą nadzór pedagogiczny pełni Kurator Oświaty.
 • Przedszkole czynne jest codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 630 do 1730.
 • Przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 • Praca wychowawczo-dydaktyczna realizowana jest w oparciu o programy:
  • „Kocham Przedszkole” - program wychowania przedszkolnego.
  • program adaptacyjny autorstwa Katarzyny Koczewskiej „Jestem Przedszkolakiem”,
  • program autorski Barbary Rogińskiej "O pomyślny start dziecka w szkole",
  • program autorski Jolanty Lesiuk „Jak usprawnić komunikację werbalną dzieci w wieku przedszkolnym”
  • "Przyjaciele Zippiego", którego celem jest promowanie zdrowia emocjonalnego wszystkich małych dzieci. Dzięki niemu uczą się one m. in. jak rozpoznawać własne uczucia i jak o nich mówić, jak słuchać uważnie, jak prosić o pomoc, jak rozwiązywać konflikty, jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie itp.,
  • "Bezpieczny przedszkolak",
  • "Edukacja zdrowotna".
 • Oprócz zajęć programowych, zapewniamy dzieciom dodatkowe, atrakcyjne zajęcia, takie jak:

o    nauka języka angielskiego,

o    zajęcia umuzykalniająco - rytmiczne,

o    bezpłatna opieka terapeuty i logopedy,

o    koła zainteresowań: teatralne, badawcze, przyrodnicze, szachowe, muzyczne, plastyczne, kulinarne. 

 • Jesteśmy organizatorami międzyprzedszkolnego turnieju sportowego "Ruch jest drzwiami do uczenia się", oraz przeglądu recytatorskiego "Świat Dziecka".

Zdobywamy liczne wyróżnienia w zewnętrznych konkursach plastycznych i piosenki. Sami także organizujemy różnorodne konkursy dla dzieci. Zapraszamy do nas, aby więcej dowiedzieć się i zobaczyć, jak dziecko spędza czas w naszym przedszkolu.

 

 Dyrektor przedszkola przyjmuje interesantów :)

Wtorek: 8:30:00 – 09:30

  Poniedziałek: 15:30 – 16:30

 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców, na indywidualne konsultacje.
 Na konsultację należy umawiać się z nauczycielką indywidualnie, telefonicznie,
e-mailowo lub bezpośrednio :).

 

Grupa

Godzina

Malinki

poniedziałek 16:45 - 17:45

Wisienki

    piątek 17:00 - 18:00

Truskawki

czwartek 15:30 - 16:30

Jagódki

wtorek 16:15 - 17:15

Śliweczki

środa 16:30 - 17:30

Jabłuszka

czwartek  16:00 - 17:00