Kalendarz imprez i uroczystości


KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH

na rok szkolny 2017\2018

 

Wydarzenie

Osoby odpowiedzialne

Planowany termin

Dzień Przedszkolaka

J. Kulesza, R. Niewiarowska

20 IX

Projekt „Kartonowe Przedszkole”

Wszystkie nauczycielki

od 17 X do 10 XI

Święto Niepodległości

I. Matoszko – Walaszek,

M. Rogowska

10 XI

Mikołajki

J. Kuźmicka, R. Niewiarowska

6 XII

Wigilijne spotkania w grupach

Wszystkie nauczycielki

XII

Dzień Babci i Dziadka

Wszystkie nauczycielki

I

Bal Karnawałowy

B. Rogińska

9 II 2017

Powitanie wiosny

M. Rogowska, M. Jurasz

21 III

M. Szwinkowska, L. Kulikowska

IV edycja konkursu recytatorskiego

„Świat dziecka”

M. Jurasz, J. Panas, J. Kuźmicka

IV

Święto Konstytucji 3 Maja

B. Rogińska, J. Kuźmicka

28 IV

„Ruch jest drzwiami do uczenia się” –

turniej sportowy 6-latków

B. Rogińska, R. Niewiarowska

V

Festyn Rodzinny

J. Kulesza

 V

Dzień Dziecka

Wszystkie nauczycielki

1 VI

Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego w Zawykach :)

L. Kulikowska

 14.VI. 2017

Pożegnanie sześciolatków

Nauczycielki grup dzieci 6-letnich

VI